Woningfraude voorkomen met Qii.  

Meer mensen plegen fraude om in aanmerking te komen voor een (sociale) huurwoning.
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) geeft na onderzoek aan een belangrijke trigger de drukte op de woningmarkt is.
Potentiële huurders leveren, soms met hulp van derde partijen, verkeerde of gemanipuleerde informatie aan. Er zijn reeds woningcorporaties en verhuurmakelaars die dit ondervangen met Qii.

Qii lost dit op

Qii is een digitale kluis waarmee woningzoekenden makkelijk gegevens kunnen verzamelen. Woningzoekenden verzamelen hun gegevens direct bij de bron, bijvoorbeeld met hun DigiD bij de Overheid.
Daardoor weet je zeker dat de gegevens die worden aangeleverd kloppen en up-to-date zijn.Manipulatie van de gegevens wordt vrij onmogelijk gemaakt.
Vervolgens worden deze gegevens veilig gedeeld met de aanbieder van een woning. Een van de benoemde risico’s in het rapport is het kunnen aanpassen van belangrijke registratievelden in het zoekproces.
Doordat de velden automatisch worden ingevuld met de gedeelde Qii wordt dit risico afgevangen.
De aangeleverde gegevens zijn al geverifieerd bij de bron.

Als verhuurorganisatie heb je de kans op fraude dus aan de voorkant verminderd.
Zodoende hoef je later ook geen persoonsgegevens te verwerken om te controleren of er fraude is gepleegd.
Dat scheelt ook weer het uitvoeren van een DPIA.
De autoriteit Persoonsgegevens verlicht een DPIA voor stelselmatige verwerking van persoonsgegevens voor fraudebestrijding.
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) geeft aan dat het vaak “niet bekend is wie toegang heeft tot het systeem en wie niet.’’ Een risico ontstaat dat medewerkers die hier niet toe bevoegd zijn toegang hebben tot bepaalde gegevens van een woningzoekende. Dit kan leiden tot een datalek.
Goed autorisatiemanagement en logging is hiervoor belangrijk.
Door gebruik te maken van Qii worden handelingen gelogd en ziet een werknemer niet meer dan nodig in het klantportaal, wat de impact van een potentiële datalek minder maakt.

Als woningverhuurder wil je grip houden op de aangeleverde gevens.

Met Qii hou je de regie!