verhuurderschap

Goed verhuurderschap

Op 9 juni 2022 is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat deze, als deze wordt goedgekeurd, in 2023 gelden.     Regels voor goed verhuurderschap  Deze landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, ziet toe op het gedrag van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars. Van hen mag een…