Deelactie intrekken.

In de MyQii app kan je zien welke actieve deelacties je op dit moment hebt. Van iedere deelactie kan je in de app terug zien:

  • Wanneer je de deelactie geplaatst hebt
  • Welke gegevens je in deze deelactie gedeeld hebt
  • Of en met welke medebewoner je samen gegevens gedeeld hebt

Wat is een een deelactie?

Een deelactie is het geven van toestemming, aan een organisatie, om de gegevens in jouw MyQii account te bekijken voor een bepaalde reden, zoals het reageren op een woning. De juridische grondslag noemen we dat. Iedere keer dat je met MyQii op huurwoning reageert, start je een nieuwe deelactie met de organisatie: de verhuurder of makelaar. De deelactie is geldig voor drie maanden, daarna wordt de deelactie en daarmee het recht om jouw gegevens in te zien, automatisch ingetrokken.

Stappenplan deelactie intrekken:

Een deelactie kan je intrekken via de MyQii app. Bijvoorbeeld omdat je geen interesse meer hebt in de woning of de organisatie waarmee je de deelactie gestart bent. Volg onderstaande stappen om te zien hoe je een deelactie intrekt via de MyQii app.

Lukt iets niet? Neem dan contact op en omschrijf bij welke stap je bent vastgelopen, zo kunnen we je sneller helpen.

Stap 1:

Log in met je pincode in de MyQii app en ga naar het tabje ‘Gedeeld’. Klik op de deelactie die je wil intrekken. 

Wat is een deelactie?

Een actieve deelactie betekent dat de organisatie waarmee je MyQii deelt, jouw gegevens kan inzien. Is de deelactie niet actief? Dan kan de organisatie deze ook niet zien en hoef je die niet in te trekken.

Stap 2: 

Scroll naar onder op deze pagina en klik op ‘Deelactie stoppen’. 

Stap 3: 

Als je het zeker weet, druk dan op ‘Intrekken’ om de deelactie definitief in te trekken. 

Stap 4: 

De MyQii app zal de deelactie nu intrekken en stuurt je terug naar de Gedeeld-pagina. De deelactie is nu definitief ingetrokken en wordt naar het rijtje ‘Archief’ verplaatst.  

Hulp nodig?